Kupujesz działkę- Sprawdź, czym jest opłata adiacencka

Chociaż kupując działkę dokładnie wiemy, ile mamy zapłacić za ziemię, a ile dodatkowo kosztować będzie podatek, to jednak czasem może okazać się, że w trakcie eksploatacji dojdą kolejne opłaty. Skąd?

Tak zwane opłaty adiacenckie to koszty ponoszone wskutek wzrostu wartości działki powodowanego jej podziałem, scaleniem lub też niektórymi działaniami infrastrukturalnymi prowadzonymi przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego.

Pomimo tego, że opłata jest zgodna z prawem, ponieważ uwzględnia ją ustawa o gospodarce nieruchomościami dotycząca ich podziału, to jednak jest to sprawa dość kontrowersyjna i powodująca znaczne oburzenie wśród właścicieli ziem.

działka pod budowę

Mają pretensje głównie o to, że działania prowadzące do wzrostu wartości działki są najczęściej wykonywane niezależnie od nich. Odpowiadają za nie jednostki państwowe. Z tego powodu uważają za niesprawiedliwe domaganie się dopłat z ich strony, bo przecież to nie oni domagali się podziału działki czy też budowy drogi do niej prowadzącej.

Drugim problemem jest wysokość opłat adiacenckich. W niektórych przypadkach mogą one wynosić nawet 50% zysku z ewentualnej sprzedaży ziemi. Niestety, opłatę trzeba uiścić nawet, jeśli tej sprzedaży nie planujemy. Poza tym, zwykle właściciel musi płacić za budowę kanalizacji czy za drogę prowadzącą do działki. Nawet, jeśli mu na niej nie zależy, to opłata dla gminy należy się po to, by władze mogły odzyskać część inwestycji i wyłożyć pieniądze na kolejne działania infrastrukturalne.